Sähköt ja logiikat

Toimitamme merkittävään osaan valmistamistamme laitteista laitesähköistyksen lisäksi myös sähkö- ja automaatiokeskukset sekä niiden asennukset ja logiikat ohjauksineen. Testaamme kaikki valmistamamme laitteet niin sähköjen kuin logiikan laitteen toiminnallisten prosessien avulla. Logiikoista meillä on kokemusta mm. Siemensin, Omronin, Beckhofin ja National Instrumentsin ohjauksista.