Kokonaisvaltaiset toimitukset

Metsi Oy:n pääliiketoimintana on erilaisten tuotantokoneiden ja niiden osakokonaisuuksien rakentaminen. Pidämme koko valmistusprosessin alusta saakka asiakkaidemme puolesta. Laaja alihankinta- ja komponenttitoimittajien verkosto mahdollistavat kustannustehokkaat toimitukset ja suurienkin projektien hoitamisen alusta loppuun asiakkaan puolesta. 

Liikevaihtomme konepajapalveluissa vuonna 2016 tulee olemaan n. 6 Meur (2015: 3,2 Meur). Henkilökuntaa konepajapalveluissa Metsi Groupilla on Suomessa ja Liettuassa yhteensä n. 90 henkilöä. 

Liettuan ja Viron tehtaat

Metsi on harvoja konepajoja suomessa jolla on omat tuotantoyksikkönsä Baltiassa. Liettuan toimipisteemma kautta voimme antaa asiakkaillemme merkittävää kustannusetua silti säilyttäen korkean laadun. Oma projektinjohtomme Suomessa varmistaa jatkuvasti että teemme projektit mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti !

Huomattakoon että Viron tehtailla valmistamme rakennustuotteita ja Liettuassa koneistusta, teräsrakenteita, maalausta ja koneistusta sekä kokoonpanoa.

Tuotekehityksen tuki

Monet asiakkaamme antavat meidän vaikuttaa laitteisiin sopivien komponenttien ja valmistusmenetelmien valintaan. Teemmekin tästä johdosta tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme T&K yksiköiden kanssa tuoden niille merkittävää lisäarvoa valmistusprojektien lisäksi.

Katso konepaja referenssimme: Valmet Oy - tuotannon tehostaminen ja tuotekehitys

Mekaniikka, sähköt ja logiikka

Valmistamme vuosittain noin sata erilaista laitekokoonpanoa, joista pienimmät ovat kämmenen ja suurimmat pienen kuorma-auton kokoisia. Asentajiemme kokemus vaativista hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennuksista auttaa meitä konsultoimaan asiakkaitamme niiden jatkokehityksessä. Olemmekin pystyneet parantamaan merkittävästi monien asiakkaidemme tuotteiden käyttövarmuutta ja tuomaan heille kustannussäästöjä kuin myös uutta kauppaa parantuneen tuotelaadun kautta. Kokoonpanot voivat sisältää mekaniikkaa, sähköistykset, logiikkaoohjauksia sekä pneumatiikkaa tai hydrauliikkaa. Testaamme lähes kaikki valmistamamme laitteet jota varten dokumentoimme asiakkaidemme kanssa ns. käyttötapaukset ja toimitamme testauspöytäkirjat asiakkaillemme toimitusten mukana.