Hankintapalvelut

Purchases as a Service (PAAS)

Hankintojen kustannustehokkuus on merkittävä teollisen yrityksen kannattavuuteen vaikuttava tekijä.  Hankintatoimi muodostaa myös kiinteinä kustannuksina osan yrityksen hintakilpailukykyä. 

Metsi Group tarjoaa valmistville yrityksille hankintapalveluita,  joita käyttävät Suomessa yritykset miljardien liikevaihtoluokasta eri kokoisiin PK-yrityksiin.

Syyitä miksi nämä yritykset käyttävät  hyväkseen Metsin hankintapalveluita ovat:

  • Asiakkaamme luottavat Metsin kykyyn seurata ja valvoa sekä toimitusten aikataulua että  laatua lähellä hintakilpailukykyyn pystyviä laadultaan valvottuja toimittajia,
  • Yrityksenä suomalaisen Metsin hankintaorganisaatio sijaitsee Tallinnassa Virossa WTC talossa,
  • Henkilökuntamme puhuu suomea, englantia, viroa ja venäjää  jolloin voimme kommunikoida toimittajien kanssa niin Suomessa kuin ympäri Itä-Eurooppaa varmistaen kustannustehokkaat hinnat toimituksille EU talousalueen sisällä.

Avaamme käyttöösi hankintaorganisaatiomme valmiit kanavat ympäri Itä- Eurooppaa etsien parhaat toimittajat ja sekä logistiikka ketjut juuri teidän yrityksenne  tuotteen  valmistukseen sekä logististiikkaan  sopivaksi. 

Hankintapalveluiden käyttö ei merkitse vain tuotteiden valmistusta.  Ostajamme jalkautuvat toimittajien pariin fyysisesti seuraten toimitusten laatua, toimitusaikoja sekä varmistavat logistisen ketjun toimivuuden.

Hankintojen hallinta palveluna avaa yrityksellenne aivan uusia mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen ja vapauttaa aikaanne keskittyä oman tuotteen  markkinointiin ja sekä tuotekehitykseen. Palvelumme yhdistää hankinnan ammattilaiset, tehokkaat prosessit ja digitaaliset työkalut.

quality control

Hankintojen Digitaalinen Seurantapalvelu

Tarjoamme suoraan käyttöönne hankintojen digitaalisen seurantapalvelun ERP järjestelmästämme. Hankintapalvelumme  lähettää teille  automaattisesti raportoinnin  projektinnne hankintojen statuksesta. Näette siitä selkeästi itse, että ostot komponenteille on tehty ajallaan ja mikä tuotteiden toimituspäivämäärä on. Ostohenkilöstämme  myös reagoi kaikkiin poikkeamatilanteisiin ja kommunikoivat siitä valmistavan ja  kokoonpanoyksikön kanssa välittömästi.

Hankinnat Palveluna PaaS – Hankinnat Asiantuntijoiden Toimesta Osittain Tai Kokonaan.

Hankinnat palveluna PaaS (Procurement as a Service) on palvelu yrityksille juuri tarpeenne mukaan  mukaan räätälöitynä. Tarjoamme yrityksille niin hankinta henkilökunnan, toimivat prosessit kuin digitaaliset ERP työkalut hankintapalveluina. Voitte hankkia kauttamme tietyn tuotteen tai osakokonaisuuden, paikata kiireaikana ostojen kapasiteettivajetta tai hoitaa hankintojen tekemisen jatkuvana palveluna kauttamme.

Ostovoima Metsin Hankintaorganisaation Kautta

Ostotoimintavie jatkuvasti resursseja yritykseltä, jolla projektien laajuus vaihtelee kuukausittain. Kun hoidatte hankintatoimen kauttamme ette maksa henkilöstön palkkakuluja vaan ainoastaan prosenttiosuuden hankintojen hinnasta. Metsin ostotoimi i tekee  hankintoja toimittajiltaan erittäin merkittävillä euromäärillä. Tätä kautta saatte Metsin koko hankintavolyymin tuomat alennusprosentit hankintoihinne  automaattisesti. Metsin hankintapalvelusta saadut hankintojen kustannushyödyt ovat yrityksellenne sekä kannattavia että  riskitöntä.

engineering earth image

Metsi Group