Hankintapalvelut

Purchases as a Service (PAAS)

Hankintojen kustannustehokkuus on merkittävä teollisen yrityksen kannattavuuteen vaikuttava tekijä.  Hankintatoimi muodostaa myös kiinteinä kustannuksina osan yrityksen hintakilpailukykyä.

Metsi Group tarjoaa teollisuus yrityksille hankintapalveluita, joita käyttävät Suomessa yritykset miljardien liikevaihtoluokasta erikokoisiin PK-yrityksiin.

Syyitä miksi nämä yritykset käyttävät hyväkseen Metsin hankintapalveluita ovat:

  • Asiakkaamme luottavat Metsin kykyyn seurata ja valvoa sekä toimitusten aikataulua että laatua lähellä hintakilpailukykyyn pystyviä laadultaan valvottuja toimittajia,
  • Yrityksenä suomalaisen Metsin hankintaorganisaatio sijaitsee Tallinnassa Virossa WTC talossa,
  • Henkilökuntamme puhuu suomea, englantia, viroa ja venäjää jolloin voimme kommunikoida toimittajien kanssa niin Suomessa kuin ympäri Itä-Eurooppaa varmistaen kustannustehokkaat hinnat toimituksille EU talousalueen sisällä.

Avaamme käyttöösi hankintaorganisaatiomme valmiit kanavat ympäri Itä- Eurooppaa etsien parhaat toimittajat ja sekä logistiikka ketjut juuri teidän yrityksenne tuotteen valmistukseen sekä logistiikkaan  sopivaksi.

Hankintapalveluiden käyttö ei merkitse vain tuotteiden valmistusta.  Ostajamme jalkautuvat toimittajien pariin fyysisesti seuraten toimitusten laatua, toimitusaikoja sekä varmistavat logistisen ketjun toimivuuden.

Hankintojen hallinta palveluna avaa yrityksellenne aivan uusia mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen ja vapauttaa aikaanne keskittyä oman tuotteen markkinointiin ja sekä tuotekehitykseen. Palvelumme yhdistää hankinnan ammattilaiset, tehokkaat prosessit ja digitaaliset työkalut.

quality control

Hankinnat Palveluna PaaS – Hankinnat Asiantuntijoiden Toimesta Osittain Tai Kokonaan.

Hankinnat palveluna PaaS (Procurement as a Service) on palvelu yrityksille juuri tarpeenne mukaan  räätälöitynä. Tarjoamme yrityksille niin hankinta henkilökunnan, toimivat prosessit kuin digitaaliset ERP työkalut hankintapalveluina. Voitte hankkia kauttamme tietyn tuotteen tai osakokonaisuuden, paikata kiireaikana ostojen kapasiteettivajetta tai hoitaa hankintojen tekemisen jatkuvana palveluna kauttamme.

Ostovoima Metsin Hankintaorganisaation Kautta

Ostotoiminta vie jatkuvasti resursseja yritykseltä, jolla projektien laajuus vaihtelee kuukausittain. Kun hoidatte hankintatoimen kauttamme, ette maksa henkilöstön palkkakuluja vaan ainoastaan prosenttiosuuden hankintojen hinnasta. Metsin ostotoimi tekee hankintoja toimittajiltaan erittäin merkittävillä euromäärillä. Tätä kautta saatte Metsin koko hankintavolyymin tuomat alennusprosentit hankintoihinne automaattisesti. Metsin hankintapalvelusta saadut hankintojen kustannushyödyt ovat yrityksellenne sekä kannattavia että riskitöntä.

engineering earth image

Metsi